Výmena stúpačkových rozvodov

Výmenu stúpajúceho rozvodu teplej, studenej vody a cirkulácie teplej vody, kanalizácie a plynu.

ROK 2017

Bytový dom Tyršová 38-41, Školská 2-4, Sobrance
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Smreková 5-9, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Pod papierňou A6, Bardejov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie

Bytový dom Švábska 28-30, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Októbrová 42, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, VZT a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Bernoláková 11, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Vansovej 4-6, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom M. Nešpora 35-39, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Obrancov mieru 36-38, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom M. Benku 2-4, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Šafáriková 13-21, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Tyršová 5 -6, Sobrance
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Lesík delostrelcov 7, Prešov
výmena ležatých rozvodov SV

Bytový dom Sedliackého povstania 1-8, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom ČSA 12-16, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Engelsová 12-14, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV, ÚK

Bytový dom Levočská 55, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie

Bytový dom Wolkerová 13-15, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Záhradná 7-9, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Janoušková 2-4, Levočská 16, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Bayerová 4, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, výmena ležatých rozvodov SV

Bytový dom Gorkého 5-6, Bardejov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Vajanského 2-6, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Federátov 2-6, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom P.O.Hviezdoslava 1-3, Veľký Šariš
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Pavla Horova 18-20, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Osloboditeľov 10, Humenné
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV,plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom A. G. Svobodu 26, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom P.O.Hviezdoslava 4-6, Veľký Šariš
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Jarková 32, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

ROK 2016

Bytový dom Janka Borodáča 6-11, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Pavla Horova 6-11, Prešov
výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Federátov 8-16, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Levočská 71-79, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV a TV a kanalizácie

Bytový dom Engelovská 2-10, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Štúrová 27, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,
výmena vodovodnej prípojky

Bytový dom Alexandra Matúšku 14-18, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,
výmena vodovodnej prípojky

Bytový dom Obrancov mieru 44-52, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Mirka Nešpora 17-21, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Třebičská 12, Humenné
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Smreková 6-8, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Levočšká 81-83, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie

Bytový dom Obrancov mieru 66-68
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,
výmena vodovodnej prípojky

Bytový dom Prostejovská 95, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV

Bytový dom Zápotockého 14-18, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,

Bytový dom Nám. sv. Martina 75-77, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,

Bytový dom Nám. sv. Martina 38-44, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Moyzesová 29, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Rokycany 109
výmena stúpajúceho potrubia SV

Bytový dom Tyršová-Školská B2, Sobrance
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Štúrová 13, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV.

Bytový dom Čapajevová 14-16, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Oravská 1-3, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV , plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Laca Novomeského 22-24, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV , plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Sabinovská 4-14, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV , plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Grešová 14-16, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Laca Novomeského 14-16, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV , plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Štefaníková 17-21, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV , plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Karpatská 13-15, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV , plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Franka Kráľa 2, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Československej armády 10, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV , plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Štúrová 11, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV.

ROK 2015

Bytový dom Volgogradská 2, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom  17. novembra 19 – 29, Prešov
Výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Levočská 99 – 107, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom M. Čulena 34 – 40, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Joliota Curie 17 – 21, Poprad
Výmena ležatých rozvodov SV a kanalizácie.

Bytový dom 17. novembra 144 – 156, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,
výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Kotrádova 2, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,
výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Októbrová 65 – 73, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,
výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Tyršova  48 – 51, Sobrance
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Haburská 6 – 8, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, výmena ležatých rozvodov SV.

Bytový dom  L. Novomeského 18 – 20, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Komenského 1 – 3, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV a kanalizácie, výmena ležatého potrubia SV,
výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Štúrova 9 – 17, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Janouškova 6 – 10, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom P. Horova 12 – 17, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Karpatská 12, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Československej armády 21 – 27, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,
výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom MDŽ 3, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Štúrova 15, Lipany
výmena stúpajúceho potrubia SV a kanalizácie, výmena ležatého potrubia SV,
výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Októbrová 41 – 47, Rombauerov 1, Prešov
 výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV,
výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Tyršova 52 – 55, Sobrance
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

ROK 2014

Bytový dom Obrancov mieru 1-11, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, kanalizácie. Demontáž a spätná montáž murovaných bytových jadier

Bytový dom M. Benku 5, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu, kanalizácie, montáž a demontáž plynomerov

Bytový dom Mukačevská 31-39, Prešov
výmena stúpajúcich rozvodov kanalizácie

Bytový dom Štúrova 33-37, Prešov
výmena potrubných rozvodov SV, TV, plynu, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV, SV

Bytový dom Záhradná 15-17, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, kanalizácie, plynu, výmena ležatých rozvodov SV a vodov. prípojky

Bytový dom Lesnícka 24-28, Prešov
výmena horizontálnych rozvodov SV, TV, výmena vodovodnej prípojky

Bytový dom Nám. sv. Martina 8-14, Lipany
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV

Bytový dom M. Čulena 41-45, Prešov
výmena ležatých rozvodov SV, TV

Rok 2013

Bytový dom Jána Hollého 6-12, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia na rozvod SV, TV

Bytový dom Štefánikova 2-4, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia na rozvod SV, TV, montáž a demontáž vodomerov

Bytový dom SDH 17,19,21,23, Prešov
výmena stúpajúceho potr. kanalizácie, výmena stúpajúcich potrubí rozvodov SV, TV

Bytový dom SDH 25, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie

Bytový dom SDH 19, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie

Bytový dom Bajkalská 21,23, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV, TV

Bytový dom Volgogradská 20-26, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV, TV

Bytový dom Požiarnická 21, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu, výmena vodomerov

Bytový dom Jankolova 2, Bratislava
výmena stúpajúcich potr. rozvodov vody, kanalizácie, plynu

Bytový dom M. Benku 1, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu, výmena vodomerov

Bytový dom Bajkalská 1-3, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu, výmena ležatých rozvodov  SV,TV,
výmena vodomerov

Bytový dom A.G.Svobodu 2,4,6, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu, výmena ležatých rozvodov  SV,TV,
výmena vodomerov

Bytový dom Čsl. Armády 9-15, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV

Rok 2012

Bytový dom Oravská 7,8 Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, kanalizácie a plynu a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom M. Nešpora 24-34, Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV, kanalizácie a plynu a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Požiarnická 25, Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie a výmena ležatých rozvodov SV

Bytový dom Obrancov mieru 70,72,Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV, SV a výmena vodovodnej prípojky

Bytový dom Bajkalská 14-20, Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV, kanalizácie a plynu a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Zápotockého 4-8, Prešov
Výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Dudvažská 35-39, Bratislava
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV, kanalizácie a plynu

Bytový dom Tomášikova 30-42, Prešov
Výmena stúpačkových rozvodov TV, SV, kanalizácia a plyn.
Výmena ležatých rozvodov TV a SV.

Rok 2011

Bytový dom V. Clementisa 10-14, Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV, SV a výmena vodovodných prípojok

Bytový dom Prostějovská 16-24, Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV, SV a výmena vodovodných prípojok

Bytový dom Pavlovičovo námestie16-18, Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie

Bytový dom Bajkalská 5-11, Prešov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV, kanalizácie a plynu a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Jána Husa 1723/7-9, Trebišov
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Mukačevska 53-57, Prešov
Výmena ležatých rozvodov SV a výmena vodovodnej prípojky