Voda, kúrenie, plyn

Rok 2014

VÚB Banská Bystrica
rekonštrukcia kotolne

Reštaurácia Šport Prešov
oprava a výmena vodovodného, kanalizačného a plynového potrubia, oprava a výmena ZTI

Rok 2013

Medicproduct, a.s., Lipany
výmena kanaliz. stúpačky a cirkul. čerpadla

VÚB Lipany
výmena rozvodov ÚK, armatúr a vykur. telies

Ekomos s.r.o. Prešov
rekonštrukcia ÚK v obci Horná Súča

Gavial s.r.o., Prešov
dodávka a montáž rozvodov SV a TV a kanalizácie, vykurovanie

JP Market a.s., Považská Bystrica
oprava rozvodného vodovodného potrubia SV

Watting, s.r.o., Prešov
montáž plynových vykurovacích telies

Rok 2010

REPPAL s.r.o. Prešov
Dodávka a montáž UK, rok 2010.

SPINEA s.r.o. Prešov
Dodávka a montáž kanalizácie, odvod kondenzu, rok 2010.

Bytový dom Čapajevova Prešov
Dodávka a montáž plynofikácie, rok 2010.

Rodinný dom Prešov
Dodávka a montáž UK – kotolne a solárneho systému, rok 2010.

ŠPORT VICTORIA
Oprava vodovodnej prípojky – ZTI, rok 2010.

Rodinný dom Vyšná Šebastová
Dodávka a montáž ZTI – ponorné čerpadlo, rok 2010.

Rodinný dom Záhradné
Dodávka a montáž čistiarne odpadových vôd, rok 2010.

Penzion Alex Prešov
Dodávka a montáž ZTI, UK a zariaďovacích predmetov, rok 2010.

Rok 2009

Rodinný dom Šalgovík
Dodávka a montáž UK, ZTI, rok 2009.

Rekonštrukcia historického objektu Červený Kláštor
Dodávka UK, ZTI a plynofikácie, rok 2009.

Mediproduct a.s., Lipany
Dodávka a montáž ZTI, rok 2009.

Rodinný dom Bieľ
Dodávka a montáž UK, vnútorného vodovodu a kanalizácie, rok 2009.

GABO Plus Prešov
Dodávka a montáž UK, rok 2009.

KASTEX Prešov
Dodávka a montáž UK, ZTI a plynovodu, rok 2009.

Materská škola Záhradné
Dodávka a montáž predohrevu TUV, práce UK a ZTI, rok 2009.

Nájomné domy Malčice
Dodávka a montáž vnútorného plynovodu, ZTI, UK a vodovodnej prípojky, rok 2009.

Rodinný dom Nižná Šebastová
Dodávka a montáž UK – solár, kotol, rok 2009.

Rodinný dom Malý Šariš
Dodávka a montáž plynofikácie, UK a ZTI, rok 2009.

Rodinný dom Terňa
Dodávka a montáž UK, rok 2009.

Slovenský poľovnícky zväz – strelnica
Dodávka a montáž ZTI – domová vodáreň, rok 2009.

Liehovar Hniezdne
Úprava potrubia DN 150 – premiestnenie meradla a snímačov, rok 2009.

Rodinný dom Prešov
Dodávka a montáž zostavy solár, rok 2009.

Chata Sigord
Dodávka a montáž UK, rok 2009.

Výrobná hala Šalgovík
Dodávka a montáž UK, rok 2009.

Poľnohospodárske družstvo Sekčov
Dodávka a montáž UK, ZTI a plynofikácie, rok 2009.

Chata Drienca – Lysá
Dodávka a montáž UK, rok 2009.

Rodinný dom Košice
Dodávka a montáž UK, rok 2009.

Dom zdravia Michalovce
Dodávka a montáž regulácie UK, rok 2009.

Zdravotné stredisko Terňa
Dodávka a montáž UK, NTL prípojky, rok 2009.

Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Dodávka a montáž ZTI, rok 2009.

Gavial s.r.o., Prešov
Oprava ZTI, dodávka a montáž UK, rok 2009.