Voda, kúrenie, plyn

Voda

Voda
Voda
Voda
Voda
Voda
Voda
Voda
Voda
Voda

Kúrenie

Staviate? Potrebujete pomôcť a poradiť? Ponúkame vám spoluprácu v oblasti ústredného vykurovania, zdravotechniky a plynofikácie. Pomôžeme vám už od počiatočných príprav, t. j. zabezpečíme vám projektovú dokumentáciu, ktorá bude podľa Vašich predstáv, taktiež zabezpečíme aj kompletnú dodávku a odbornú montáž, a na záver vám ponúkame aj záručný a pozáručný servis a údržbu.

Ústredné vykurovanie:

 • kotolní,
 • kotlov (plynových, kondenzačných, nízko-teplotných, kotlov na biomasu a elektrokotlov),
 • tepelných čerpadiel,
 • slnečných kolektorov,
 • teplovzdušného vykurovania,
 • podlahového vykurovania (teplovodného, elektrického),
 • vykurovanie sálavými panelmi,
 • hydraulického vyregulovania rozvodov ústredného vykurovania.

Zdravotechnika:

 • výmena stúpajúcich rozvodov vody a kanalizácie v bytových domoch,
 • kanalizačné prípojky,
 • vodovodné prípojky,
 • vnútorné rozvody kanalizácie,
 • vnútorné rozvody vody,
 • montáž zariaďovacích predmetov,
 • hydronické vyregulovanie teplej vody v bytových domoch,
 • domácich vodární,
 • ponorných čerpadiel,
 • úpravovní vody,
 • montáž a výmena vodomerov,
 • montáž hydrantov.

Plynofikácia:

 • výmena stúpajúcich rozvodov plynu v bytových domoch,
 • vonkajší rozvod plynu,
 • vnútorný rozvod plynu,
 • dopájanie plynových spotrebičov,
 • odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení,
 • servis plynových zariadení.

Naša firma vlastní certifikáty, oprávnenia a osvedčenia:

 • Oprávnenie na montáž, opravu, údržbu a rekonštrukciu technických plynových zariadení
 • Certifikát autorizovaného partnera firmy REHAU
 • Osvedčenie odbornej spôsobilosti k montáži systému Viega
 • Oprávnenie na demontáž a prepravu azbetových materiálov zo stavieb
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie
Kúrenie

Plyn

Na obsahu sa pracuje...