Lokalizácia únikov

Únik vody

Únik vody

Použitie technológie s fórovacím plynom je overenou metódou pre hľadanie únikov na potrubných sieťach, rozvodoch v budovách, a vykurovacích systémoch s menšími únikmi.

Zmes stlačeného dusíka s vodíkom sa privedie do testovacieho potrubia. Vodík vďaka malej veľkosti molekúl uniká miestom poruchy, a preniká i cez málo priepustné materiály do voľného priestoru, kde je detekovaný citlivými senzormi. Zmes plynu je nehorľavá, netoxická a nekorozívna pre rozvody pitnej vody.

V princípe je možné merať defekty na trasách všetkých tlakových rozvodoch za pomoci plynu, kde únik média je malý, kde nie je možné z dôvodu poruchy vykonať tlakovú skúšku potrubia, a kde vizuálne ihneď po natlakovaní rozvodu klesá tlak.

Táto metóda detekcie poruchy je vhodná aj pre podlahové kúrenia, kde akusticky už nie je možné zosnímať zvuk samotnej poruchy.

Je možné ju použiť aj na domové ležaté rozvody pitnej vody, ale môže spôsobiť chyby merania v prípade vrchných izolácii, fólií, ktoré neprepustia plyn priamo nad povrch miesta poruchy, ale práve na ich okraj pri stenách.

Monitoring kanalizácie

Monitoring kanalizácie

Akustická lokalizácia porúch rozvodov vody

Zariadenie pracuje na princípe akustického snímania hluku vznikajúceho v mieste úniku. Základom merania je vymedzenie vadného úseku priamym kontaktom, v ktorom sa nachádza miesto defektu, a presné domeranie miesta úniku, a to nepriamym kontaktom, na vopred vytýčenom úseku potrubia, pomocou pôdnych mikrofónov.

V princípe sa akusticky, dotykovo premeria vodovod cez armatúry, šupátka alebo hydranty na možnosť výskytu poruchy, úniku vody. V prípade zistenia podozrenia úniku, sa presnejšie pôdnymi mikrofónmi upresní miesto defektu potrubia.

Môžu sa touto metódou lokalizovať straty na akomkoľvek tlakovom rozvode vody.

Lokalizáciu únikov vody a monitoring kanalizácie vykonávame v rámci východného Slovenska.