O nás

Firma Vokup k l i m s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2002. Firma zabezpečuje poradenstvo, dodávky, montáž, projektovú dokumentáciu a servis v oblasti:
Výmena stúpačiek

Výmenu stúpajúceho rozvodu teplej a studenej vody, a tiež cirkulácie teplej vody, kanalizácie a plynu.

Voda, kúrenie, plyn

Zaoberáme sa výmenou vodoinštalácie v bytových domoch, montujeme moderné vodovody. Montujeme rozvody plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vráta. Ponúkame vám spoluprácu v oblasti ústredného vykurovania, zdravotechniky a plynofikácie.

Lokalizácia únikov

Použitie technológie s forovacím plynom je overenou metódou pre hľadanie únikov na potrubných sieťach, rozvodoch v budovách, a vykurovacích systémoch s menšími únikmi.

Klimatizácia

Zabezpečujeme dodávku, projektovanie a montáž klimatizačnej jednotky.

Okrem týchto služieb naša spoločnosť poskytuje demontáž AZBESTOVÝCH materiálov zo stavieb a odvoz na skládku NO.

Máte strešnú krytinu z „eternitu“? Sú vo vašom bytovom dome kanalizačné azbestocementové rúry?

Máte vzduchotechnické potrubie z azbestových dosák? POZOR! Je vedecky overené, že azbest svojími voľne poletujúcimi respilabilnými vláknami, ktoré sú mikroskopických rozmerov môžu pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu, rakovinu pľúc a podobné respiračné ochorenia. Samozrejme, ak sa azbestovými stavebnými prvkami nehýbe, nedochádza k uvoľňovaniu týchto vlákien. Avšak vplyvom otrasov, narušenia a z rôznych príčin poškodenia povrchu týchto materiálov, zvetraním a pri akejkoľvej manipulácii sa tieto mikroskopické vlákna uvoľňujú.

Z toho dôvodu, v súčasnosti pre demontáž azbestových materiálov ( demontáž azbestocementovej krytiny, azbestocementových kanalizačných rúr, výmena potrubia vzduchotechniky, a pod.) je potrebné, aby firma mala oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Postup prác pri demontáži predpisuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tak, aby sa chránilo zdravie Vás, obyvateľov domu, ako aj našich zamestnancov. Obvodný úrad životného prostredia vydáva povolenie na uloženie tohto nebezpečného odpadu na skládku.

Naša firma vlastní oprávnenie na sanáciu a prepravu azbestových materiálov na skládku odpadov.