• sk
  • en
poradenstvo, dodávky, montáž, projektová dokumentácia

Vokup k l i m s.r.o. - poradenstvo, dodávky, montáž

Firma Vokup k l i m s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2002.

Firma zabezpečuje poradenstvo, dodávky, montáž, projektovú dokumentáciu a servis v oblasti:

Voda

/ vodoinštalácia, kanalizácia, moderné vodovody - meď, kov, plast /

Plyn

/ rozvody plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, prípojky z nekovových materiálov, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW /

Kúrenie

/ kúrenie - meď, kov, plast, uhlíková oceľ /

Klimatizácia, vzduchotechnika a tepelné čerpadlá

/ dodávka, montáž, servis /


Demontáž AZBESTOVÝCH materiálov zo stavieb a odvoz na skládku NO.

Máte strešnú krytinu z „eternitu“? Sú vo vašom bytovom dome kanalizačné azbestocementové rúry? Máte vzduchotechnické potrubie z azbestových dosák?

POZOR! Je vedecky overené, že azbest svojími voľne poletujúcimi respilabilnými vláknami, ktoré sú mikroskopických rozmerov môžu pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu, rakovinu pľúc a podobné respiračné ochorenia. Samozrejme, ak sa azbestovými stavebnými prvkami nehýbe, nedochádza k uvoľňovaniu týchto vlákien. Avšak vplyvom otrasov, narušenia a z rôznych príčin poškodenia povrchu týchto materiálov, zvetraním a pri akejkoľvej manipulácii sa tieto mikroskopické vlákna uvoľňujú.

Z toho dôvodu, v súčasnosti pre demontáž azbestových materiálov ( demontáž azbestocementovej krytiny, azbestocementových kanalizačných rúr, výmena potrubia vzduchotechniky, a pod.) je potrebné, aby firma mala oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Postup prác pri  demontáži predpisuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tak, aby sa chránilo zdravie Vás, obyvateľov domu, ako aj našich zamestnancov. Obvodný úrad životného prostredia vydáva povolenie na uloženie tohto nebezpečného odpadu na skládku.

Naša firma vlastní oprávnenie na sanáciu a prepravu azbestových materiálov na skládku odpadov.

Informačné video likvidácie azbestu

https://www.youtube.com/watch?v=b9bOAM8bnyY&feature=youtu.be