• Poradenstvo, dodávky,
    montáž & projektová dokumentácia

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

    zistiť viac

NAŠE SLUŽBY

Firma Vokup k l i m s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2002. Firma zabezpečuje poradenstvo, dodávky, montáž, projektovú dokumentáciu a servis v oblasti:

Okrem týchto služieb naša spoločnosť poskytuje demontáž AZBESTOVÝCH materiálov zo stavieb a odvoz na skládku NO.

Máte strešnú krytinu z „eternitu“? Sú vo vašom bytovom dome kanalizačné azbestocementové rúry?

Máte vzduchotechnické potrubie z azbestových dosák? POZOR! Je vedecky overené, že azbest svojími voľne poletujúcimi respilabilnými vláknami, ktoré sú mikroskopických rozmerov môžu pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu, rakovinu pľúc a podobné respiračné ochorenia. Samozrejme, ak sa azbestovými stavebnými prvkami nehýbe, nedochádza k uvoľňovaniu týchto vlákien. Avšak vplyvom otrasov, narušenia a z rôznych príčin poškodenia povrchu týchto materiálov, zvetraním a pri akejkoľvej manipulácii sa tieto mikroskopické vlákna uvoľňujú.

Z toho dôvodu, v súčasnosti pre demontáž azbestových materiálov ( demontáž azbestocementovej krytiny, azbestocementových kanalizačných rúr, výmena potrubia vzduchotechniky, a pod.) je potrebné, aby firma mala oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Postup prác pri demontáži predpisuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tak, aby sa chránilo zdravie Vás, obyvateľov domu, ako aj našich zamestnancov. Obvodný úrad životného prostredia vydáva povolenie na uloženie tohto nebezpečného odpadu na skládku.

Naša firma vlastní oprávnenie na sanáciu a prepravu azbestových materiálov na skládku odpadov.       

 

NOVINKA - LOKALIZÁCIA ÚNIKOV VODY !!!

 

 

Použitie technológie s forovacím plynom  je overenou metódou pre hľadanie únikov na potrubných sieťach, rozvodoch v budovách a vykurovacích systémoch s menšími únikmi.
Zmes stlačeného dusíka s vodíkom sa privedie do testovacieho potrubia. Vodík vďaka malej veľkosti molekúl uniká miestom poruchy a preniká i cez málopriepustné materiály do voľného priestoru, kde je detekovaný citlivými senzormi. Zmes plynu je nehorľavá, netoxická a nekorozívna pre rozvody pitnej vody.
V princípe je možné merať defekty na trasách všetkých tlakových rozvodoch za pomoci plynu, kde únik média je malý, kde nie je možné z dôvody poruchy vykonať tlakovú skúšku potrubia a kde vizuálne ihneď po natlakovaní rozvodu klesá tlak.
Táto metóda detekcie poruchy je vhodná aj pre podlahové kúrenia, kde akusticky už nie je možné zosnímať zvuk samotnej poruchy.
Je možné ju použiť aj na domové ležaté rozvody pitnej vody, ale môže spôsobiť chyby merania v prípade vrchných izolácii, fólii, ktoré neprepustia plyn priamo nad povrch miesta poruchy, ale na ich okraj pri stenách.

 

       

NOVINKA - MONITORING KANALIZÁCIE !!!

 

Akustická lokalizácia porúch rozvodov vody

 

Zariadenie pracuje na princípe akustického snímania hluku vznikajúceho v mieste úniku.
Základom merania je vymedzenie vadného úseku priamym kontaktom, v ktorom sa nachádza miesto defektu a presné domeranie miesta úniku nepriamym kontaktom na vopred vytýčenom úseku potrubia pomocou pôdnych mikrofónov.
V princípe sa akusticky, dotykovo premeria vodovod cez armatúry, šupátka alebo hydranty na možnosť  výskytu poruchy, úniku vody. V prípade zistenia podozrenia úniku sa presnejšie pôdnymi mikrofónmi upresní miesto defektu potrubia.
Môžu sa touto metódou lokalizovať straty na akomkoľvek tlakovom rozvode vody.

Lokalizáciu únikov vody a monitoring kanalizácie  vykonávame v rámci  východného Slovenska.                                                                                                                                                        

                                                                        

PREČO SI VYBRAŤ NÁS

Spoľahlivé služby

Spoľahlivé služby

Poskytovanie spoľahlivých a kvalitných služieb je pre našu spoločnosť na prvom mieste. Kvalita je našou jasnou voľbou, preto sú niektoré produkty drahšie. Dlhodobá investícia sa musí zakladať práve na kvalite.

Referencie

Referencie

Dlhoročné skúsenosti sú známkou našej kvality. Naša spoločnosť ročne zrealizuje 1200 až 1500 bytov, dodávku a montáž vzduchotechniky, klimatizácie, ZTI, ÚK, solárne systémy a tepelné čerpadlá,

Servis a poradenstvo

Servis a poradenstvo

Radi Vám poradíme v oblasti výmeny a montáže stúpačkových rozvodov, vody, plynu a kúrenia, ako aj v oblasti montáže a inštalácií klimatizačných jednotiek. Medzi naše novinky patrí aj monitorig úniku vody a lokalizácia porúch kanalizačných potrubí.

UKÁŽKY NAŠICH PRÁC