Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Výmena stúpačiek

Výmenu stúpajúceho rozvodu teplej, studenej vody a cirkulácie teplej vody, kanalizácie a plynu a výmenu ležatého rozvodu teplej, studenej vody a cirkulácie teplej vody.

Na základe získaných skúseností pri realizácii podobných objektov Vám ponúkame naše služby pri demontáži starých a montáži nových vysoko kvalitných rozvodov pre Váš bytový dom.

Pravdepodobne aj vaše rozvody vody,  kanalizácie a plynu podľahli opotrebeniu vzhľadom na dobu akú sa užívali.

Tab. 1: Orientačná životnosť inštalácií a technických zariadení ( Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov. Od: Ing. Jakub Vrána, PhD. - Autor pracuje na Stavebnej fakulte VUT v Brne)

Podobná situácia je aj pri plynovom potrubí. Tam problém vzniká v prestupoch jednotlivými podlažiami resp. v stenách ktorými prechádza plynové potrubie.  Tie sú často realizované bez použitia chráničiek a preto v týchto miestach dochádza ku korózii oceľového potrubia.

Taktiež s pokrokom vedy a techniky sú niektoré materiály, v minulosti bežne prezentované, no teraz nie len nevyhovujúce, ale až nebezpečné! Ide napríklad o odpadové potrubie zhotovené z azbestových materiálov. V súčasnosti pre demontáž azbestových materiálov je potrebné, aby firma mala oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Postup prác pri  demontáži predpisuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tak, aby sa chránilo zdravie Vás, obyvateľov domu, ako aj našich zamestnancov. Obvodný úrad životného prostredia vydáva povolenie na uloženie tohto nebezpečného odpadu na skládku. Naša firma vlastní oprávnenie na sanáciu a prepravu azbestových materiálov na skládku odpadov. Taktiež vlastníme oprávanie na montáž a opravy plynových rozvodov. Pri kompletnej dodávke zabezpečujeme aj projektovú dokumentáciu nového domového plynového rozvod a osvedčenie PD Technickou inšpekciou.

 Naša firma Vám ponúka zámenu všetkých starých potrubných rozvodov za nové rozvody zhotovené z jedných z najkvalitnejších materiálov na trhu:

  • Pre rozvody vody používame vysokokvalitné plastové potrubie Rautitan Flex zo sieťovaného  polyetylénu  (PE-Xa) od firmy REHAU.

Spoločnosť Rehau poskytuje záruku za akosť, a to na obdobie 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky s ručením do maximálnej hodnoty 500.000,-EUR na každú škodovú udalosť.

  • Pre  rozvod kanalizačného potrubia používame  odhlučnený systém Raupiano PLUS od firmy REHAU.
  • Pre rozvody plynu navrhujeme medené lisované potrubie firmy VIEGA, ktoré nie je potrebné zvárať čo je pre montáž v bytových  jadrách výhodnejšie.
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek
Výmena stúpačiek