Replacing the riser distribution

Výmenu stúpajúceho rozvodu teplej, studenej vody a cirkulácie teplej vody, kanalizácie a plynu.

ROK 2015

Bytový dom Volgogradská 2, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom  17. novembra 19 – 29, Prešov
Výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Levočská 99 – 107, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom M. Čulena 34 – 40, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Joliota Curie 17 – 21, Poprad
Výmena ležatých rozvodov SV a kanalizácie.

Bytový dom 17. novembra 144 – 156, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV, výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Kotrádova 2, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV, výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Októbrová 65 – 73, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV, výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Tyršova  48 – 51, Sobrance
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Haburská 6 – 8, Prešov
Výmena stúpajúceho potrubia SV, výmena ležatých rozvodov SV.

Bytový dom  L. Novomeského 18 – 20, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Komenského 1 – 3, Lipany
Výmena stúpajúceho potrubia SV a kanalizácie, výmena ležatého potrubia SV, výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Štúrova 9 – 17, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Janouškova 6 – 10, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom P. Horova 12 – 17, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Karpatská 12, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Československej armády 21 – 27, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV, výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom MDŽ 3, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

Bytový dom Štúrova 15, Lipany
Výmena stúpajúceho potrubia SV a kanalizácie, výmena ležatého potrubia SV, výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Októbrová 41 – 47, Rombauerov 1, Prešov
 výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV, výmena vodovodnej prípojky.

Bytový dom Tyršova 52 – 55, Sobrance
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV a TV.

ROK 2014

Bytový dom Obrancov mieru 1-11, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, kanalizácie. Demontáž a spätná montáž murovaných bytových jadier

Bytový dom M. Benku 5, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, TV, plynu, kanalizácie, montáž a demontáž plynomerov

Bytový dom Mukačevská 31-39, Prešov
výmena stúpajúcich rozvodov kanalizácie

Bytový dom Štúrova 33-37, Prešov
výmena potrubných rozvodov SV, TV, plynu, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV, SV

Bytový dom Záhradná 15-17, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia SV, kanalizácie, plynu, výmena ležatých rozvodov SV a vodov. prípojky

Bytový dom Lesnícka 24-28, Prešov
výmena horizontálnych rozvodov SV, TV, výmena vodovodnej prípojky

Bytový dom Nám. sv. Martina 8-14, Lipany
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV

Bytový dom M. Čulena 41-45, Prešov
výmena ležatých rozvodov SV, TV

Rok 2013

Bytový dom Jána Hollého 6-12, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia na rozvod SV, TV

Bytový dom Štefánikova 2-4, Prešov
výmena stúpajúceho potrubia na rozvod SV, TV, montáž a demontáž vodomerov

Bytový dom SDH 17,19,21,23, Prešov
výmena stúpajúceho potr. kanalizácie, výmena stúpajúcich potrubí rozvodov SV, TV

Bytový dom SDH 25, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie

Bytový dom SDH 19, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie

Bytový dom Bajkalská 21,23, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV, TV

Bytový dom Volgogradská 20-26, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov SV, TV

Bytový dom Požiarnická 21, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu, výmena vodomerov

Bytový dom Jankolova 2, Bratislava
výmena stúpajúcich potr. rozvodov vody, kanalizácie, plynu

Bytový dom M. Benku 1, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu, výmena vodomerov

Bytový dom Bajkalská 1-3, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu, výmena ležatých rozvodov  SV,TV, výmena vodomerov

Bytový dom A.G.Svobodu 2,4,6, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu, výmena ležatých rozvodov  SV,TV, výmena vodomerov

Bytový dom Čsl. Armády 9-15, Prešov
výmena stúpajúcich potr. rozvodov SV, TV, kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV

Rok 2012

Bytový dom Oravská 7,8 Prešov, rok 2012
Výmena stúpačiek rozvodu SV, kanalizácie a plynu a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom M. Nešpora 24-34, Prešov, rok 2012
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV, kanalizácie a plynu a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Požiarnická 25, Prešov, rok 2012
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie a výmena ležatých rozvodov SV

Bytový dom Obrancov mieru 70,72,Prešov, rok 2012
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV, SV a výmena vodovodnej prípojky

Bytový dom Bajkalská 14-20, Prešov, rok 2012
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV, kanalizácie a plynu a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Zápotockého 4-8, Prešov, rok 2012
Výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Dudvažská 35-39, Bratislava, rok 2012
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV, kanalizácie a plynu

Rok 2011

Bytový dom V. Clementisa 10-14, Prešov, rok 2011
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV, SV a výmena vodovodných prípojok

Bytový dom Prostějovská 16-24, Prešov, rok 2011
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov TV, SV a výmena vodovodných prípojok

Bytový dom Pavlovičovo námestie16-18, Prešov, rok 2011
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie

Bytový dom Bajkalská 5-11, Prešov, rok 2011
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV, kanalizácie a plynu a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Jána Husa 1723/7-9, Trebišov, rok 2011
Výmena stúpačiek rozvodu SV, TV a kanalizácie a výmena ležatých rozvodov TV a SV

Bytový dom Mukačevska 53-57, Prešov , rok 2011
Výmena ležatých rozvodov SV a výmena vodovodnej prípojky